slider foto

Softwarová řešení

V průběhu roku 2013 a 2014 byl významně posílen tým softwarového vývoje. Tento stav je reakcí na poptávku nestandardních, inovativních řešení v oblasti dopravní telematiky z řad našich zákazníků. Služby společnosti tak pokrývají nejen analytické činnosti, ale i činnosti implementační umožňující realizace kompletních SW + HW řešení na klíč.

Řada implementačních metod a postupů vychází z poznatků získaných řešením interních nebo externích výzkumných a vývojových projektů. Koncovým uživatelům tak není nabízeno jedno unifikované řešení, ale zakládáme si na vysoké míře spolupráce se zákazníkem již od počátku realizace zakázky, tedy od stanovení jeho uživatelských požadavků.

Serverové komponenty jsou pre-dominantně realizovány na platformě MS Windows. Mobilní aplikace/klienty nabízíme na všech třech na trhu primárně zastoupených platformách – OS Android, iOS a Windows Phone.

Referenční projekty

->

Informační systém pro sběr, zpracování a vyhodnocování dopravních dat z plovoucích vozidel

Referenční projekt

Období realizace:

01/2014 - 06/2014

Klient:

Brněnské komunikace a.s.

Předmět:

V rámci projektu byl navrhnut a implementován dopravní informační systém, tj. dodávka software a hardware, pro získávání aktuálních informací o průjezdnosti silniční sítě na základě vyhodnocení dat typu FCD (Floating Car Data) z vozidel veřejné dopravy a vozidel zimní údržby na území města Brna a Jihomoravského kraje. Zpracovávána jsou data generovaná palubními počítači vozidel Dopravního podniku města Brna, KORDIS JMK a vozidel zimní údržby Brněnských komunikací a.s. Výstupem projektu je oficiální dopravní webový portál města Brna a mobilní aplikace Doprava-Brno.cz určená pro OS Android. Více informací na www.Doprava-Brno.cz nebo na GooglePlay.

->

Mobilní aplikace: Letiště Praha - Evidence závad

Referenční projekt

Období realizace:

03/2014 - 09/2014

Klient:

Letiště Praha a.s. / VARS Brno a.s.

Předmět:

V rámci řešení byla pro Letiště Praha a.s. vyvinuta mobilní aplikace pro podporu technické údržby vzletových a přistávacích drah na Letišti Václava Havla Praha v Praze Ruzyni. Aplikace poskytuje pracovníkům letiště podporu při monitoringu stavu a následném fyzickém vykonání údržby VPD. Uživatelé mají k dispozici automatickou lokalizaci jednotlivých závad, popis závad prostřednictvím obrazového a zvukového záznamu, apod. Následné zpracování těchto vstupních údajů umožňuje systematickou správu jednotlivých požadavků na údržbu a zvýšení efektivity prováděných prohlídek.

->

MojeDopravní.info

Referenční projekt

Období realizace:

od 01/2012 doposud

Klient:

Vlastní vývoj - INTENS Corporation s.r.o.

Předmět:

Po více než ročním vývoji spustila společnost INTENS Corporation v září roku 2013 službu MojeDopravní.info, poskytující řidičům aktuální dopravní informace v reálném čase. Tato služba umožňuje personalizaci dopravních / cestovních informací dle vlastních preferencí. Dopravní informace je pak možné přijímat prostřednictvím SMS, e-mailu či aplikace pro Android. Podstatou, která tuto aplikaci odlišuje od konkurenčních řešení, je schopnost služby poskytnout / zaslat požadované informace uživateli zcela automaticky dle přednastavených parametrů bez nutnosti jejich vyhledávání. Více informací na www.MojeDopravni.info nebo na GooglePlay.

Další vybrané reference

footer bg top part
INTENS Corporation s.r.o., Vyskočilova 1481/4, 142 00 Praha 4 - Michle, Kancelář: +420 222 269 649, +420 734 687 878, E-mail: info@intens.cz