slider foto
slider foto
slider foto

INTENS Corporation s.r.o.

... je mladá rozvíjející se společnost poskytující služby v oblasti dopravní telematiky. Činnost byla zahájena v roce 2010 se zaměřením na poskytování oborově specifických konzultačních a analytických služeb. Postupně však společnost začala nabízet nejen analýzy a systémové návrhy IT řešení v dopravě, ale i činnosti související s jejich praktickou realizací na straně softwarového vývoje. Právě propojení teorie a praxe vytvořilo základ širokého portfolia nabízených služeb, kterého využívají zákazníci z veřejného i soukromého sektoru napříč Evropskou unií.

S ohledem na skutečnost, že dopravně-telematické nástroje primárně slouží ke zvýšení kvality a efektivity přepravních/cestovních služeb a řešení dopravně-inženýrských problémů, pokrývá praktický znalostní potenciál společnosti i oblasti související s dopravním plánováním, dopravním modelováním, telekomunikacemi, atd. Komplexně lze nabízené služby shrnout do následujících oblastí:

- Konzultace a poradenství

- Softwarový vývoj

- Výzkum a vývoj

INTENS Corporation si zakládá na vysoké kvalitě poskytovaných služeb a produktů. Jejím krédem je budování úzkého vztahu s koncovými zákazníky a naplnění všech jejich požadavků. V současné době zaměstnává nejen odborníky s dlouholetými zkušenostmi v oblasti dopravy a IT, ale dává příležitosti i VŠ absolventům. Veškeré zakázky jsou realizovány za využití principů projektového řízení a respektování požadavků normy managementu kvality ISO 9001:2008.

Arrow down

Kooperativní systémy

Kooperativní systémy arrow

Udáváme směr

Jednou z nejprogresivněji se rozvíjejících oblastí dopravní telematiky posledních let jsou tzv. kooperativní systémy (C-ITS).

INTENS Corporation cíleně sleduje aktuální dění a trendy v této oblasti a významně se podílí na rozvoji C-ITS v ČR, což jí umožňuje být o krok vpřed oproti konkurencí. Cíleně jsou tak realizovány inovativní projekty přinášející do ČR poslední poznatky z oblasti C-ITS technologií, technické normalizace, atd.

více informací

Dopravní informace

Dopravní informace arrow

Měníme data v informace

Poskytování dopravních informací je z pohledu plošného efektu a z toho plynoucích přínosů významnou částí oblasti ITS.

INTENS Corporation nabízí jak samostatné aplikace, tak komplexní systémová řešení, která jsou zaměřena na sběr, vyhodnocení a prezentaci souvisejících dat v reálném čase nejen řidičům, ale také správcům dopravní infrastruktury, organizátorům integrovaných dopravních systémů, automobilkám, atd.

více informací

Analýzy a návrhy

Analýzy a návrhy arrow

Hledáme optimální řešení

Základem úspěšného návrhu a realizace jakéhokoliv systému je provedení detailní analýzy, z níž vyplývají relevantní závěry.

INTENS Corporation disponuje širokými znalostmi a zkušenostmi nejen z technických oblastí, jako jsou ITS technologie, telekomunikační řešení, apod. ale i dopravně-inženýrské analýzy, dopravní modelování, studie proveditelnosti, analýzy nákladů a přínosů apod.

více informací